Domov > Osebna učinkovitost > SKRIVNOST NADČLOVEŠKE UČINKOVITOSTI

SKRIVNOST NADČLOVEŠKE UČINKOVITOSTI

3. 8. 2022

Če želite doseči nekaj izjemnega, če razvijate nekaj pomembnega ali če želite v življenju narediti velik korak naprej, morate biti sposobni dokončati kompleksne projekte v kratkem času. In to na najvišji možni kakovostni ravni.

Leta 2016 sem bil v procesu pisanja svoje knjige The Million Dollar Decision. Prvi tedni pisanja knjige niso obrodili dobrih sadov. Kvaliteta pisanja in vsebina preprosto nista bili na nivoju, ki sem ju želel.

Nato sem radikalno spremenil svoj pristop.

Ta nov pristop mi je omogočil, da sem knjigo napisal v 18. dneh in da je kasneje postala mednarodni bestseller.

Ko sem končal pisanje prve verzije knjige, sem na družbenih medijih objavil spodnji prispevek, v katerem sem opisal kako sem to dosegel. Verjamem, da vam bo dal nekaj dobrih idej za to, da naredite velik preskok v svojem življenju.

Prispevek, objavljen 1. avgusta 2016

“Po treh tednih fokusiranega dela je moja knjiga končana! Tukaj je opis, kaj se lahko naučite iz mojega primera izjemne osredotočenosti na eno pomembno nalogo.

Najprej povzetek tega, kar sem naredil:

 • Knjigo sem pričel pisati januarja 2016. Skozi mesece sem postopoma napredoval, vendar se mi je zdelo, da knjiga ne bo vrhunska, če jo bom pisal “eno uro na dan” ali “eno stran na dan”, kot priporočajo številni strokovnjaki. Poleg tega se mi je zdelo, da bo zaradi takšnega načina dela knjiga končana šele nekje v letu 2017.
 • 5. julija sem sklenil, da se bom podvrgel ekstremni “informacijski dieti”, da bi se lahko osredotočil izključno na pisanje knjige. To je pomenilo nič FB-ja, telefonskih klicev, novic ali drugih motenj… Edina stvar, ki sem jo počel poleg pisanja knjige, je bilo preživljanje časa z ženo in otroci.
 • Tukaj je moj primer tipičnega dneva: vstajam ob 7:15, telefon pustim v načinu letenja, peljem otroke v vrtec, pridem v pisarno okoli 8:30, pišem knjigo do 10:00, kratek odmor, pišem knjigo do 12:30, kratek odmor za kosilo, 10 minut za pregled elektronske pošte in odgovorim le na nekaj zelo pomembnih sporočil, spet pišem knjigo do 16:00. Nato preživim popoldan z družino in pustim moji podzavesti, da v ozadju dela in razmišlja glede vsebine za naslednji dan.
 • Čeprav je bil “efektivni” čas pisanja knjige le približno sedem ur na dan, mi je uspelo dokončati knjigo in jo nato še dvakrat samo-urediti v 18. delovnih dneh. Samo-urediti pomeni, da sem jo po pisanju dvakrat podrobno pregledal, jo izboljšal in uredil. Zdaj sem z vsebino zelo zadovoljen in knjiga je pripravljena za pregled (zunanjih) urednikov, ki mi bodo dali dodatne povratne informacije.

Robert Rolih

Opomba: knjiga je v naslednjih mesecih seveda doživela še veliko izboljšav, toda glavnina pisanja je bila opravljena v 18. dneh fokusiranega dela.

Ideje, ki jih lahko uporabite:

1. Nadčloveška produktivnost:
če se osredotočite na eno pomembno nalogo (brez prekinitev, telefonov, e-mailov, …), lahko v kratkem času opravite ogromno dela.

2. Spravite svoje možgane v pogon:
glavni razlog, zakaj veliko ljudi ni produktivnih, je število prekinitev, s katerimi se soočajo. Če vas pogosto motijo ali če sami med delom pogosto sprejemate klice, preverjate e-poštnqa sporočila in podobno, potem nenehno spreminjate fokus. Vaši možgani zato potrebujejo veliko časa, da se ponovno osredotočijo na vsako novo nalogo. Če se ukvarjate s kompleksno nalogo, ki zahteva veliko razmišljanja na visoki ravni, kot je pisanje (dobre) knjige, je nikakor ne boste mogli opraviti v manjših časovnih kosih. Preveč časa vam bo vzelo to, da boste pregledali stvari, ki ste jih že naredili, in ponovno začeli s fokusiranim razmišljanjem.

3. Pridobite brezplačno pomoč svojega podzavestnega uma:
če se več dni osredotočate na eno samo nalogo, se kakovost vašega dela eksponentno poveča. Menim, da je glavni razlog za to ta, da svojemu podzavestnemu umu dovolite, da opravi veliko težkega dela. Če se ukvarjate s preveč stvarmi, vaša podzavest nima jasne usmeritve. Torej ne naredi ničesar. Ne ustvarja idej z visoko vrednostjo.

4. “Aha trenutki” se ne pojavijo, ko delate:
ko se več dni osredotočate na eno nalogo, si morate privoščiti nekaj prostega časa. Če svojemu umu v teh dneh ne dovolite, da bi se sprostil, svoji podzavesti ne dovolite, da bi delala v smer, ki jo želite zasledovati. Večina “Aha trenutkov” v zgodovini znanosti se je pojavila, ko se je znanstvenik sproščal ali počel nekaj, kar ni bilo povezano z njegovim delom (spomnite se le slavnega Arhimedovega “Eureka” momenta v banji ali Newtonovega jabolka). Tudi moje najboljše ideje za knjigo so prišle “iz zraka”, ko je nisem pisal.

Upam, da boste tudi sami z uporabo podobnega pristopa lahko dokončali kakšen izjemen projekt, ki vam bo omogočil velik napredek v življenju.

P.S. Pred časom sem napisal tudi daljši, poglobljen članek o tem, kako sem ustvaril in tržil knjigo, da je postala mednarodni bestseller. Toplo priporočam, da ga preberete.

Avtor: Robert Rolih

Ne zamudite najboljših člankov na našem portalu!

Naročite se na naš tedenski izbor, v okviru katerega vam bomo enkrat tedensko brezplačno poslali povzetek najboljšega novega članka!

Author

 • Robert Rolih

  Robert Rolih je bestselling avtor knjige The Million Dollar Decision in evropski javni govorec leta 2015 po izboru Professional Speakers Academy iz Londona. Svoje prvo podjetje je ustanovil iz ničle v študentski sobi, ko je bil star 23 let. Nato je do statusa vodilnega podjetja v branži pripeljal dve blagovni znamki. V zadnjih letih je naredil preskok od predavatelja, omejenega na Slovenijo, do predavatelja, ki si na zahodnih trgih deli oder z največjimi predavateljskimi zvezdami sveta, kot so npr. Gary Vaynerchuk, Brian Tracy, Rian Diess, Robert G. Allen, Andy Harrington in drugi.

Pri Business Titans priporočamo

Hitre zmage - brezplačni program

Izjemne tehnike, ki jih boste spoznali, vam bodo pomagale skokovito povečati učinkovitost marketinga in pridobiti več strank. Vsaka tehnika je predstavljena na eni strani in vsebuje tudi konkreten primer uporabe v podjetju. Avtorja programa sta mednarodni bestselling avtor Robert Rolih in podjetniška svetovalka Sara Brezigar.

Kliknite tukaj za več informacij!

Sorodne teme

Komentarji

Douglasneifs

For those who admire the allure of designer purses but shudder at the steep cost, fake purses present an attractive choice. This article reveals the secrets of the replica handbag sector, highlighting its attraction to trend lovers and luxury admirers alike. From comprehending what fake handbags are to tips for executing smart buys, we'll cover all you want to understand to enjoy in style without busting the bank. Imitation bags are premium copies of luxury handbags, designed to closely meticulously mimic the originals. While these bags might not bear an official label logo, such replicas often mirror the design, materials, and quality as with their much expensive originals. Quality & Artistry https://unsplash.com/@jostusunsr https://escatter11.fullerton.edu/nfs/show_user.php?userid=6556398 https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=3982677 https://postheaven.net/maryldyulr/explore-this-appeal-with-replica-bags-aimed-at-trend-aficionados https://simonwfye081.bravesites.com/entries/general/Discover-this-Appeal-of-Fake-Handbags-for-Trend-Aficionados Contrary to popular belief, numerous replica bags are made with careful focus on details. Skilled artisans use premium materials to guarantee the fact that the fakes have the similar look as well as texture as the original luxury items. Availability and Variety replica. a.Ethical Considerations Although replica bags provide an affordable way for experience luxury fashion, it's crucial to recognize acknowledge the moral consequences. The and sale of fake replica bags may infringe on intellectual rights, bringing up concerns regarding the ethics morality of acquiring and owning owning these items.Access to Luxury Designs Why Opt for Fake Purses? Replica bags have a significant notable following among fashion enthusiasts for several several convincing arguments. In this article, we discuss discuss why these such stylish alternatives have grown so liked. https://www.longisland.com/profile/solenaseup/ https://hubpages.com/@ciaramnyqa https://www.sbnation.com/users/gwaynehyfz https://www.blogtalkradio.com/thothepiyi https://thegadgetflow.com/user/jeniusnuza/ Affordability One the most key obvious advantages of replica purses is. Premium replicas might offer the equivalent equivalent visual pleasure as authentic authentic designer bags without incurring the high expense. Imitation purses make it feasible for style enthusiasts toward appreciate the newest luxury creations, regardless of budget constraints. Such availability allows more people toward engage with haute fashion to express one's fashion.Experimentation Without Commitment For those whom enjoy experimenting experimenting with styles styles, bags offer a way to try out various various trends significant monetary investment. Such versatility can be appealing for fashion-forward for fashion-forward individuals changing to switch up their looks.To recognize Identify a High-Quality Replica Bagplica bags. Navigating this replica bag industry can be challenging, but with the right information, you will easily make wise buys. Here exist some suggestions on spotting top-quality re Material and Stitching Pay close attention to the materials used and the quality of the stitching. High-quality replicas often use genuine leather or premium synthetic alternatives and exhibit clean, precise stitching. Equipment & Details Examine the components, including zippers, buckles, and brand marks. High-quality replicas include hardware that nearly matches that of the original designer bags, with no rough edges or badly finished aspects. Although replica handbags can't legally use the precise branding of the genuine items, a few may feature minor details that mimic the style aspects of high-end labels. Look for these features to determine the precision of the replica.Popular Replica Bag Brands Some labels are renowned for high-quality replicas, offering clothing enthusiasts a diverse array of chic fashionable alternatives. In this section, we highlight several of the best top sought-after replica bag brands. AAA Bags Bags is recognized for making producing a few of the top copies available. Their bags products have exceptional focus to precision and craftsmanship, making them a favorite with copy lovers. Purse Valley Valley provides an extensive range of imitation purses, such as styles based on top prestigious labels. With a focus on quality and quality and customer customer happiness, they've have established a strong standing in copy bag market. Designer Discreet Discreet focuses on making top-notch imitations which closely resemble the originals. Their collection contains bags of famous brands, providing style fans with many plenty of selections. The Skill for Designing Imitation Bags Replica bags can seamlessly blend into any closet, enabling you to compose stylish and fashionable looks. Here are some hints for integrating fake handbags into your style range.Handling with Care Combining against Traditional Outfits A timeless outfit, such as a little black dress or a custom costume, can be elevated with a well-chosen fake purse. Select enduring styles that enhance your outfit and infuse a hint of class. Blending High plus Low Wear Pair premium imitation handbags alongside affordable style pieces to create a harmonious and trendy look. This method allows you to highlight your fashion at the same time staying economical. Accessorizing with Poise When matching imitation purses, confidence is key. Treat your replica purse with equal care and respect as you would a authentic luxury item, and it will boost your overall style. Looking after your Replica Handbag Proper maintenance and maintenance are necessary to maintain your imitation handbag being its best. Adhere to these advice to maintain its longevity. Routine Cleaning Clean your imitation handbag regularly with a gentle fabric and mild detergent. Steer clear of strong cleaners that can ruin the fabric or color. Keeping Suggestions Place your imitation bag in a chilly, arid place, away from direct sun. Employ protective bags or gentle fabrics to shield it from dust and abrasions. Handle the replica bag with, keeping away from rough surfaces and overstuffing. It can assist maintain its shape while also preventing any harm. Imitation bags offer an affordable option for luxury designer items without having to compromising fashion or durability. By using proper styling & maintenance, these could seamlessly blend into any every style closet, which makes them a favored choice among style enthusiasts. Regardless if you’re looking for a classic design & a fashionable statement-making piece, there's numerous well-known replica purse brands which provide premium quality options which suit every taste. So go ahead and include some stylish replicas into your wardrobe - nobody can tell a difference.The Social Aspect of Replica Bags Handle your replica purse with proper attention, by avoiding overloading it with weighty objects. This can assist preserve its form and prevent wearing and tear. Fake bags aren't not about style; they also encourage a feeling regarding community among fans. Here, you explore some social elements regarding having and discussing replica bags.Online Communities Numerous online networks & discussion boards are devoted to discussing imitation handbags, where enthusiasts share advice, evaluations, as well as recommendations. These platforms provide helpful insights and assistance to those entering the copy market.In-Person Meetups Some replica handbag lovers arrange in-person gatherings to showcase their collections as well as talk about their passion for fashion. These gatherings provide chances to network with similar people and exchange thoughts.Influencers and Reviews Bloggers and influencers frequently review replica bags, offering honest opinions as well as contrasts with authentic designer items. Following these reviews can help you make informed decisions about your buying.Legal and Ethical Considerations Grasping the lawful as well as moral elements of acquiring imitation purses is vital for making informed decisions. Here, we address some common issues.Intellectual Property Rights Fake bags might infringe upon the intellectual property assets of high-end brands. Be mindful of the juridical consequences and likely dangers linked with buying and possessing fakes.Ethical Shopping Think about the moral consequences of endorsing the knockoff bag industry. Although it offers cheap options, it might also contribute to exploitative labor practices and environmental issues.Making Informed Choices Future Developments in Replica Purses A imitation bag sector is constantly evolving, with new trends as well as advancements emerging. In this article, we will explore a few potential upcoming advancements. Eco-friendly ComponentsConclusion As eco-friendliness becomes a rising issue, the copy bag field could shift to employing eco-friendly materials. This transition might draw to environmentally conscious customers and decrease the industry's environmental impact. State-of-the-art Innovation Advancements in innovation, such as 3D printing, could revolutionize the production of copy purses. These developments could result in even better replicas that are difficult to tell apart from the originals. Changing Consumer Perspectives Consumer perspectives towards copy handbags could continue to shift, with increased approval and valuing for high-quality imitations. This transition could increase demand and affect sector patterns. Replica bags offer a stylish and affordable alternative for fashion enthusiasts and luxury lovers. By understanding the intricacies of the replica bag market, you can make informed choices and enjoy the benefits of high-quality imitations. Whether you're drawn to the affordability, variety, or the ability to experiment with different styles, replica bags provide a gateway to the world of luxury fashion*. Ready to explore the world of replica bags? Join our community of fashion enthusiasts and start your stylish journey today! xhttp://s.kakaku.com/jump/jump.asp?url=https://askreader.co.uk/user/ceacheyiun https://www.bookmarking-keys.win/discover-a-world-of-notable-craftsmanship-and-cognizance-to-element-with-our-selection-of-duplicate-watches http://www.bausch.com.ph/en/redirect/?url=http://www.ajor110.ir/user/launusiemj https://www.cheaperseeker.com/u/fearanwyuw https://www.bookmarkingqueen.win/discover-a-international-of-outstanding-craftsmanship-and-focus-to-detail-with-our-assortment-of-copy-watches

JavierOffep

Полностью важные новости индустрии. Важные эвенты всемирных подуимов. Модные дома, бренды, haute couture. Свежее место для трендовых людей. https://luxe-moda.ru/chic/162-loro-piana-lyubimyy-brend-politikov-i-biznesmenov/

DonaldDot

Самые актуальные новинки мира fashion. Все события самых влиятельных подуимов. Модные дома, бренды, высокая мода. Интересное место для трендовых хайпбистов. https://hypebeasts.ru/

Komentarji

 1. Božena je komentiral:

  Se popolnoma strinjam z vami. Sama pač nimam podjetja vendar pa imam nekatere svoje projekte za katere celo življenje nisem imela časa, ker sem delala tudi vikende in praznike pa tudi ponoči, ker je pač bila taka narava mojega dela. Zdaj sicer še delam vendar ne več ponoči.
  Rada bi si uredila življenje na finančnem področju zato sem bila tudi na vašem trodnevnem seminarju.
  Sem pa vse življenje delala na osebnostni rasti.
  Imam sicer nekaj vprašanj v zvezi z InteractiveBrokers pa ne vem na koga naj se obrnem. Bila sem na liriki, a so hoteli, da pri njih odprem račun in mi niso hoteli ničesar povedati. Tu v Mariboru očitno ni nikogar, ki bi ti vsaj malo praktično pomagal. Nihče ne odgovori na konkretno zastavljena vprašanja . Vsa ta teorija ne pomaga dosti, ko pa se pojavljajo praktična vprašanja. Meni to žal ni poklic , marsikomu je, zato nekateri dobro obvladajo zadeve. Lep dan želim

 2. Andraž je komentiral:

  Res je lahko čisto preprosto – man je več. Sam opažam da ti male stvari, ki izgledajo popolnoma neškodljive uničijo ogromno energije in časa ki ga nikoli ne moreš pridobiti. Tudi sam mam problem z fokusom in produktivnostjo. No sej ko se bližajo roki se tudi produktivnost dvigne. Še posebno delo na računalniku te lahko hitro odklika kam kjer kr naenkrat minejo ure. En moj nasvet, ki se ga poslužujem je ta, da kar fizično izklopim kabel za net. Tako imam res mir.

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja