Pravila in pogoji nagradne igre »Božično novoletna nagradna igra 50-50-50«

Datum objave zadnje verzije pogojev: 20.12.2021

Organizator

Uspeh d.o.o., Zarečje 27a, 6250 Ilirska Bistrica prireja nagradno igro Božično novoletna nagradna igra 50-50-50 (v nadaljevanju nagradna igra).
S temi pravili in pogoji Uspeh d.o.o., določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vsi, ki:
– so fizične ali pravne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otroci).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

 

Način sodelovanja v nagradni igri

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

Sodelujoči se s prijavo strinjajo s sodelovanjem v nagradnem kvizu pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih.

 

Žrebanje in nagrada

Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški žreb ob prisotnosti 3 članske komisije. Nagradna igra se zaključi 31. 12. 2021. Žrebanje nagrajencev bo 7. 1. 2022 na naslovu Stegne 21c, 1000 Ljubljana. Nagrajenci bodo o prejetju nagrade obveščeni po žrebanju, in sicer prek kontaktnih podatkov (ime, priimek, in e-mail), ki so jih navedli ob
prijavi. Nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti.

Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 30 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, davčno številko. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti.

V primeru, da se v tem roku ne javi, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavita na portalu https://businesstitans.online/

 

Nagrada ni prenosljiva.

Nagrade bodo poslane po pošti na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko zasebnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.
Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado.

 

Davki in akontacija dohodnine

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

Nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

 

Ostalo

Organizator nagradnega kviza se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

 

Odgovornost in reklamacije

Organizator nagradnega kviza ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi prišlo zaradi tehničnih težav ali napak pri internetnih povezavah. Organizator nagradnega kviza ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

 

Končne določbe

Organizator nagradnega kviza lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradnem kvizu. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje.