Domov > Podjetništvo > IZOGNITE SE IZNAKAŽENIM PODATKOM O POSLOVANJU

IZOGNITE SE IZNAKAŽENIM PODATKOM O POSLOVANJU

2. 7. 2024

Precej pogosto se zgodi, da lastnik podjetja razpravo o letnem izkazu poslovnega izida začne z besedami: “Ta številka glede čistega dobička ne bo pravilna.” Nato pa začne naštevati vse stvari, ki bi jih spremenil – dokler ga računovodja ne prekine in poduči o tem, kaj zahtevajo računovodski standardi.

Tudi lastniki podjetij morajo opraviti usposabljanje glede finančne pismenosti. In seveda prevzeti odgovornost ter nadzor nad poročanjem finančnih rezultatov. Če naj bo izkaz poslovnega izida koristen dokument za podjetje in lastnika/e, velja upoštevati naslednji priporočili.

1. priporočilo: ustrezno vrednotenje lastništva

Lastnik podjetja bi za svoje delo moral prejemati tržno določeno plačo ter ustrezen donos na lastništvo (dividende). Večina podjetnikov meša lastništvo in svojo delovno vlogo v podjetju, pri čemer se ne zaveda, da to lahko povzroči znatno izkrivljanje resnične donosnosti podjetja.

Storitvena podjetja se v praksi morda spogledujejo z izogibanjem plačevanja davkov na plače in iskanjem načinov, kako zaposlene delno ali v celoti »plačati na roko«. Na žalost davčni inšpektorji to vedo in bodo podjetje v primeru odkritih kršitev ustrezno kaznovali. Poslovanje mimo zakonov bo torej povzročilo več kot le glavobol, zato zakonov ne kršite, temveč poskrbite za ustrezno ureditev plač, nadomestil, nagrad …

Če je v podjetju zaposlenih več solastnikov, se prepričajte, da so vsi plačani za delo, ki ga opravljajo, in da ne prejemajo plače zgolj na podlagi lastništva. Kot lastnik lahko izberete delo, ki ga želite opravljati, vendar naj vaše plačilo zanj določijo pogoji na trgu. Lahko se sicer zavestno odločite za previsoko ali prenizko plačo, vendar bo to povzročilo le izkrivljanje zneska čistih prihodkov v poslovnem izidu.

Kaj storiti? Izplačujte si realno plačo, takšno, da bosta vaš poslovni izid in dobiček pokazala pravi poslovni rezultat vašega podjetja. Če boste s kreativnim računovodstvom pretiravali, bi se morali najprej pogovoriti o tem, zakaj porabite več, kot zaslužite!

2. priporočilo: prihodki niso najpomembnejša stvar

Na srečanjih podjetnikov pogosto opažam, da vsi govorijo pretežno o prihodkih, le redko pa se pogovarjajo o dobičku. Želim, da tudi vi prenehate govoriti o prihodkih, namesto tega se pogovarjajte o bruto marži. Moja definicija bruto marže je naslednja: gre za prihodek, zmanjšan za neposredne stroške, ki ne vključujejo dela. Večina neposrednih stroškov je v resnici “prehodnih” stroškov, za katere dobite plačilo vnaprej ali pa vsebujejo pogoje dobaviteljev, kar v bistvu pomeni, da jih ne poravnate/plačate, dokler vi zanje ne dobite plačila.

Pomislite na izvajalca gradbenih del. Morda vam bodo dejali, da je njegovo podjetje ustvarilo 20 milijonov evrov prihodkov, v resnici pa je imelo 17 milijonov evrov stroškov za material in podizvajalce. V resnici je storitveni posel tega podjetja vreden 3 milijone evrov.  Enako velja za marketinško podjetje. Želim si, da bi podjetja bolj izpostavljala pogodbo za storitve v vrednosti 50.000 evrov, ki ne zahteva nobenih zunanjih izvajalcev, kot pogodbo v vrednosti 100.000 evrov, od katerih gre 80 tisočakov podizvajalcem.

Morda vas bo sprva nekoliko bolel ponos, ko boste namesto o prihodkih govorili o bruto marži, vendar se boste začeli zavedati, da je bruto marža podatek, ki opisuje kondicijo vašega poslovanja. Zaradi tega bo vaša strategija trženja postala enostavnejša – lažje boste določili, kakšne so vaše stranke, vaša ekipa zaposlenih pa bo razumela, da se uspeh meri glede na bruto maržo in ne na prihodke.

Vaša naloga je torej naslednja: naučite zaposlene razmišljati o bruto marži. Če vaši računovodski izkazi zdaj ne poročajo o bruto marži, poskrbite, da bo v prihodnosti ta podatek vedno v ospredju, ko se boste pogovarjali o uspešnosti podjetja in optimizaciji poslovanja.

avtor: Greg Crabtree

Ne zamudite najboljših člankov na našem portalu!

Naročite se na naš tedenski izbor, v okviru katerega vam bomo enkrat tedensko brezplačno poslali povzetek najboljšega novega članka!

Author

  • Greg Crabtree

    Greg Crabtree je govornik, knjižni avtor, podjetnik in finančni strokovnjak. Pet let je delal kot računovodja in tri leta kot podpredsednik operacij/kontrolorjev v banki, nato pa je svoje podjetniške sposobnosti usmeril v razvoj podjetja Crabtree, Rowe Berger in PC. Ta poslovnežem, ki obetajo, pomaga še hitreje graditi poslovanje. Izumil je tudi revolucionarno metriko za dobičkonosnost poslovanja, ki uporablja merjenje delovne učinkovitosti in razvoj enostavnih meril uspešnega poslovanja - tako podjetij, delovnih skupin kot posameznikov.

Pri Business Titans priporočamo

Hitre zmage - brezplačni program

Izjemne tehnike, ki jih boste spoznali, vam bodo pomagale skokovito povečati učinkovitost marketinga in pridobiti več strank. Vsaka tehnika je predstavljena na eni strani in vsebuje tudi konkreten primer uporabe v podjetju. Avtorja programa sta mednarodni bestselling avtor Robert Rolih in podjetniška svetovalka Sara Brezigar.

Kliknite tukaj za več informacij!

Sorodne teme

Komentarji

kuhniwag

Кухни на заказ в Москве - это идеальное решение для тех, кто ценит индивидуальность и функциональность. Решая заказать кухню, вы получаете возможность оптимально организовать пространство в вашем доме. Каждый заказ разрабатывается с учетом ваших предпочтений и потребностей. Применение передовых материалов и технологий гарантирует долговечность и стильный вид вашей кухни. Опытные дизайнеры и мастера помогут вам подобрать идеальные решения, которые будут соответствовать вашему вкусу и бюджету. Кухни на заказ - это вложение в комфорт и уют вашего дома. Читать дальше: https://kychnia.com/blagoustroim/v-chyom-udobstvo-delat-kuhnyu-na-zakaz.html

Jurgen

Hi Businesstitans, Are you ready to dive into a revolutionary way of earning passive income? Introducing Auto-Affiliate AI – the only automated affiliate system that can generate $5,000/week without sales funnels, email marketing, or advertising. =>>> https://auto-affiliate-ai.blogspot.com Zero technical skills required. Run your business in just 2 hours per week. All traffic comes from free sources. I’ve taken the fastest, most beginner-friendly commission strategy and trained a ChatGPT system to implement it all for you. Imagine earning money while you sleep, with everything handled by AI! Curious to see how it works? Click here to watch a live demo. =>>> https://auto-affiliate-ai.blogspot.com Don't miss out on this chance to transform your financial future! Best, [Jurgen Witte]

Douglasneifs

For people who love the charm of luxury bags but cringe at the hefty cost, fake handbags provide an appealing alternative. This article unravels the secrets of the replica bag market, emphasizing its attraction to trend lovers and high-end lovers alike. From understanding what replica bags are to suggestions for executing smart buys, we'll cover all you need to know to enjoy in elegance without busting the budget. Imitation handbags are premium imitations resembling luxury handbags, designed to closely closely mimic the authentic versions. Although these bags might never carry the authentic brand logo, these imitations often reflect the same design, materials, and craftsmanship of their more expensive originals. http://tiny.cc/seq3yz Caliber and Artistry Contrary in popular belief, many replica bags are being created with careful focus on detail. Expert craftsmen utilize high-quality resources to ensure the fact that the replicas possess the similar look and feel to the original luxury items. Availability and Variety vast. lovers.Ethical Considerations While fake bags provide an budget-friendly method to enjoy high-end style, it is essential to recognize the ethical implications. The and distribution of fake knockoff purses might violate upon intellectual property, bringing up questions about the ethics of owning purchasing and possessing them.Access to Luxury Designs Why Opt for Knockoff Purses? Knockoff bags have attracted a notable following among fashion enthusiasts enthusiasts for various many compelling justifications. In this article, we explore explore why these stylish choices have grown become so popular popular. Cost-effectiveness Among the most key evident pros of replica fake purses is their. Premium knockoffs might give the equivalent equivalent stylistic satisfaction as genuine branded bags without the exorbitant exorbitant price. Imitation bags enable this feasible for style enthusiasts toward enjoy the newest high-end designs, regardless of budget restrictions. This accessibility permits additional individuals to participate with haute fashion and express one's style.Experimentation Without Commitment For those whom enjoy experimenting experimenting with different fashion styles bags bags a way to explore to try out trends trends without monetary commitment. Such versatility is especially to fashionable individuals that enjoy changing their ..How to Spot the High-Quality Replica Bagplica bags. Exploring the replica handbag industry can be tricky, however with proper right information, one will easily execute wise purchases. Here are several suggestions on spotting high-quality reproduction bags Material and Stitching Pay close attention to the materials used and the quality of the stitching. High-quality replicas often use genuine leather or premium synthetic alternatives and exhibit clean, precise stitching. Hardware & Information Check the hardware, like fasteners, clips, and logos. Premium copies have hardware that nearly matches that of the original luxury bags, with without coarse edges or badly finished aspects. Though imitation purses cannot legally use the exact trademark of the authentic ones, a few could feature slight indications that imitate the style features of luxury brands. Check for these elements to determine the precision of the imitation.Popular Replica Bag Brands Specific labels are famous renowned for top-quality imitations, providing style aficionados an diverse selection of stylish stylish choices. Here, we feature a few of the highly popular copy purse labels. AAA Handbags Bags is recognized for producing a few of the highest quality imitations on the market. Their bags have notable care to meticulousness and, making them a favorite among replica fans. Purse Bags sells an extensive selection of replica purses, like designs influenced by prestigious names. With a focus on excellence and quality and customer customer satisfaction, they've established created a solid standing within the replica bag market. Discreet Designer Products focuses on making high-quality imitations that closely closely imitate the authentic versions. Their collection range includes bags from legendary designers, offering fashion enthusiasts with ample plenty of choices. An Art of Designing Fake Bags Fake bags can seamlessly merge into any wardrobe, enabling you to craft chic and fashionable outfits. Following are some advice for integrating fake handbags into your style collection.Handling with Care Pairing with Timeless Ensembles A classic outfit, such as a black dress or a fitted outfit, can be improved with a well-chosen imitation bag. Select enduring patterns that match your attire and add a hint of sophistication. Blending Luxury with Casual Style Combine premium fake handbags alongside low-cost fashion items to craft a well-rounded and fashionable look. This approach permits you to display your fashion at the same time remaining economical. Adorning using Assurance When styling fake purses, assurance is key. Handle your fake purse with the same consideration and pride as you would a authentic luxury item, and it will enhance your complete look. Looking after the Imitation Purse Correct attention and upkeep are necessary to keep your imitation handbag appearing its optimal. Adhere to these tips to maintain its durability. Consistent Cleaning Clean your replica purse frequently with a mild cloth and gentle cleaning solution. Avoid harsh substances that can harm the fabric or shade. Saving Tips Keep your fake handbag in a cool, arid place, distant from direct sun. Use dust covers or gentle materials to protect it from dirt and scuffs. Treat your imitation purse with, avoiding rough areas and overstuffing. It will assist preserve its form while also preventing any damage. Replica bags offer a affordable option for designer brand pieces without sacrificing fashion and durability. By using proper fashion styling & maintenance, they could effortlessly integrate into any any fashion wardrobe, making them a favored choice among fashion enthusiasts. Regardless if you're searching for a timeless design or the trendy statement piece, there's numerous reputable imitation purse brands which provide high-quality options to suit every taste. So go ahead to include a few fashionable imitations to your collection - none will be able to notice a variation.The Social Aspect of Replica Bags Treat your own imitation handbag with proper attention, avoiding overburdening it by weighty objects. Doing so will help preserve the shape and avoid wearing and tearing. Fake bags are just concerning fashion; they additionally foster an feeling of camaraderie among enthusiasts. In this article, we examine the societal aspects regarding having and talking about fake handbags.Online Communities Several online networks and discussion boards are dedicated to discussing imitation handbags, where fans share hints, reviews, as well as recommendations. These sites offer helpful insights and guidance for those exploring the copy market.In-Person Meetups Certain imitation bag lovers arrange in-person gatherings to showcase their collections and discuss their love for fashion. These gatherings offer chances to network with like-minded people and share ideas.Influencers and Reviews Bloggers as well as influencers frequently review fake handbags, providing honest opinions and comparisons with genuine designer pieces. Following these reviews can assist you in making well-informed choices about your purchases.Legal and Ethical Considerations Understanding the statutory along with principled aspects concerning purchasing imitation purses is essential for making educated selections. Here, we tackle some common issues.Intellectual Property Rights Replica handbags can violate on the intellectual ownership assets of high-end labels. Be aware of the juridical implications and possible risks associated with acquiring and possessing imitations.Ethical Shopping Consider the ethical implications of supporting the replica bag industry. While it provides cheap options, it may also lead to unfair labor conditions and environmental issues.Making Informed Choices Upcoming Patterns within Replica Bags The replica handbag industry is continually evolving, featuring novel trends and innovations emerging. Here, we will explore some possible upcoming advancements. Eco-friendly MaterialsConclusion As environmental responsibility grows as a increasing concern, the copy handbag sector may move towards employing eco-friendly components. This transition might draw to green-minded consumers and decrease the sector's ecological footprint. Advanced Tech Advancements in tech, such as 3D printing, could change the creation of copy purses. These advancements might produce even higher-quality imitations that are hard to distinguish from the authentic ones. Shifting Buyer Attitudes Buyer attitudes on imitation bags could persist to change, with more approval and valuing for high-quality replicas. This shift could boost demand and affect industry patterns. Replica bags offer a stylish and affordable alternative for fashion enthusiasts and luxury lovers. By understanding the intricacies of the replica bag market, you can make informed choices and enjoy the benefits of high-quality imitations. Whether you're drawn to the affordability, variety, or the ability to experiment with different styles, replica bags provide a gateway to the world of luxury fashion. Ready to explore the world of replica bags? Join our community of fashion enthusiasts and start your stylish journey today!

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja