Domov > Vodenje kadrov > NAJPOMEMBNEJŠI V PROSTORU

NAJPOMEMBNEJŠI V PROSTORU

13. 6. 2018

Dajte drugim občutek, da so najbolj pomembni.

Leta 2014 sem se udeležil pogrebne slovesnosti za enega mojih velikih mentorjev, na splošno priznanega guruja s področja vodenja (in izjemnega humanista) Warrena Bennisa. Okoli 15 njegovih prijateljev in kolegov je imelo govore, jaz sem bil med njimi.

Bilo je žalostno in vsak – brez izjeme – je povedal isto stvar, samo z nekoliko drugačnimi besedami.

Warren je bil preprosto znan po tem, da je ljudem znal dati občutek, da so izjemno pametni in v središču  vesolja.

Ta sposobnost je  tudi najbolj dragocen atribut dobrega vodje. Saj gre za vključevanje uma, srca, duše in energije drugih.

Premislite o naslednjih (s tem povezanimi) citatih:

“Ko sem zapustila jedilnico, kjer sem sedela zraven Gladstonea, sem bila prepričana, da je najpametnejši mož v Angliji. Toda, ko sem sedela poleg Disraelija, sem se počutila, kot da sem jaz najpametnejša oseba.” – Jennie Jerome, mama Winstona Churchilla

“Ko se pogovarjate z Billom Clintonom, se počutite, kot da ga ne zanima ničesar drugega ali kdorkoli drug, razen vas. Počutite se kot najbolj pomembna oseba v sobi.” – Mark Hughes, scenarist, Forbesov blogger

“Smisel vodenja je, kako se ljudje zaradi vas počutijo – kaj menijo o vas, o projektu ali delu, ki ga delate skupaj, in predvsem o samih sebi.” – Betsy Myers, avtorica in svetovalka

“Bilo je veliko prepozno, ko  sem spoznala očetovo skrivnost. Spoštovanje je dobil s tem, da ga je poklanjal. Poslušal in pogovarjal se je z otroci iz četrtega razreda v Spring Valleyu, ki so loščili čevlje, na enak način, kot se je pogovarjal s škofom. Resnično ga je zanimalo, kdo ste in kaj imate za povedati. “- Sara Lawrence-Lightfoot, Respect

Dobesedno rotim vas, da storite več kot samo preletite te citate. Vem, takrat sem bil čustven. Vendar me je kljub temu presenetilo ponavljanje iste teme. Iste teme od ljudi iz izjemno različnih okolij.

Vsakodnevna praksa

Sedaj pa poskusite to prevesti v vsakodnevno prakso vodenja. Ne pričakujem tega, da ste sposobni doseči enako intenzivnost oz. iskrenost kot Warren.  Tudi jaz tega nisem sposoben.

Vendar, nekaj pa tudi midva lahko narediva. Lahko si vzameva čas. Posvetiva pozornost ljudem okrog naju. V stiski ali pa kar tako – sredi prijetnega dne.

V času, ko ste bili z Warrenom – pa naj je to bilo 10 minut ali dve uri – ta njegova sposobnost, da je dosegel, da ste se počutili kot zvezda, je bila neskončna. Priznajte, da to pomeni ogromno in poskusite to ozavestit. In pazite na pozornost! Npr. ena menedžerka poroča, da si pred sestankom na roko napiše: “Poslušaj!”

Pozornost je zabavna – to pomeni, da z njo lahko spoznate ogromno o osebi, njeni motivaciji in nalogah. In to tako, da si naključni zunanji opazovalec misli, da gre skorajda za “prisiljeno poslušanje”.

Poskusite.

Všeč vam bo.

Poskusite še enkrat.

Postali boste boljši.

Deluje.

(In ta proces vas hkrati spreminja v boljšo osebo – lep bonus, a ne?)

Eden koristnih pristopov k izboljšanju komunikacije z drugimi je ta, da se naučite veščine postavljanja pravih vprašanj. To je umetnost in hkrati znanost. Ko spraševanje postane vaš primarni način interakcije, se vaša pozornost in osredotočenost bolj ali manj samodejno dvigneta.

Avtor: Tom Peters

Ne zamudite najboljših člankov na našem portalu!

Naročite se na naš tedenski izbor, v okviru katerega vam bomo enkrat tedensko brezplačno poslali povzetek najboljšega novega članka!

Author

  • Tom Peters

    Tom Peters (rojen leta 1942) je soavtor knjige "V iskanju odličnosti", ki je ena najbolj prodajanih poslovnih knjig doslej, s prodajo 3 milijonov izvodov v prvih štirih letih, in je najbolj razširjena monografija v Združenih državah Amerike od leta 1989 do 2006. Postal je fenomen poznega 20. stoletja kar se tiče vodstvenega predavanja. Bil je v ospredju nove generacije strokovnjakov za upravljanje, ki so svojo modrost odnesli s knjižnih polic v učilnico.

Pri Business Titans priporočamo

Hitre zmage - brezplačni program

Izjemne tehnike, ki jih boste spoznali, vam bodo pomagale skokovito povečati učinkovitost marketinga in pridobiti več strank. Vsaka tehnika je predstavljena na eni strani in vsebuje tudi konkreten primer uporabe v podjetju. Avtorja programa sta mednarodni bestselling avtor Robert Rolih in podjetniška svetovalka Sara Brezigar.

Kliknite tukaj za več informacij!

Sorodne teme

Komentarji

Douglasneifs

For those who admire the allure of designer purses but shudder at the steep cost, fake purses present an attractive choice. This article reveals the secrets of the replica handbag sector, highlighting its attraction to trend lovers and luxury admirers alike. From comprehending what fake handbags are to tips for executing smart buys, we'll cover all you want to understand to enjoy in style without busting the bank. Imitation bags are premium copies of luxury handbags, designed to closely meticulously mimic the originals. While these bags might not bear an official label logo, such replicas often mirror the design, materials, and quality as with their much expensive originals. Quality & Artistry https://unsplash.com/@jostusunsr https://escatter11.fullerton.edu/nfs/show_user.php?userid=6556398 https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=3982677 https://postheaven.net/maryldyulr/explore-this-appeal-with-replica-bags-aimed-at-trend-aficionados https://simonwfye081.bravesites.com/entries/general/Discover-this-Appeal-of-Fake-Handbags-for-Trend-Aficionados Contrary to popular belief, numerous replica bags are made with careful focus on details. Skilled artisans use premium materials to guarantee the fact that the fakes have the similar look as well as texture as the original luxury items. Availability and Variety replica. a.Ethical Considerations Although replica bags provide an affordable way for experience luxury fashion, it's crucial to recognize acknowledge the moral consequences. The and sale of fake replica bags may infringe on intellectual rights, bringing up concerns regarding the ethics morality of acquiring and owning owning these items.Access to Luxury Designs Why Opt for Fake Purses? Replica bags have a significant notable following among fashion enthusiasts for several several convincing arguments. In this article, we discuss discuss why these such stylish alternatives have grown so liked. https://www.longisland.com/profile/solenaseup/ https://hubpages.com/@ciaramnyqa https://www.sbnation.com/users/gwaynehyfz https://www.blogtalkradio.com/thothepiyi https://thegadgetflow.com/user/jeniusnuza/ Affordability One the most key obvious advantages of replica purses is. Premium replicas might offer the equivalent equivalent visual pleasure as authentic authentic designer bags without incurring the high expense. Imitation purses make it feasible for style enthusiasts toward appreciate the newest luxury creations, regardless of budget constraints. Such availability allows more people toward engage with haute fashion to express one's fashion.Experimentation Without Commitment For those whom enjoy experimenting experimenting with styles styles, bags offer a way to try out various various trends significant monetary investment. Such versatility can be appealing for fashion-forward for fashion-forward individuals changing to switch up their looks.To recognize Identify a High-Quality Replica Bagplica bags. Navigating this replica bag industry can be challenging, but with the right information, you will easily make wise buys. Here exist some suggestions on spotting top-quality re Material and Stitching Pay close attention to the materials used and the quality of the stitching. High-quality replicas often use genuine leather or premium synthetic alternatives and exhibit clean, precise stitching. Equipment & Details Examine the components, including zippers, buckles, and brand marks. High-quality replicas include hardware that nearly matches that of the original designer bags, with no rough edges or badly finished aspects. Although replica handbags can't legally use the precise branding of the genuine items, a few may feature minor details that mimic the style aspects of high-end labels. Look for these features to determine the precision of the replica.Popular Replica Bag Brands Some labels are renowned for high-quality replicas, offering clothing enthusiasts a diverse array of chic fashionable alternatives. In this section, we highlight several of the best top sought-after replica bag brands. AAA Bags Bags is recognized for making producing a few of the top copies available. Their bags products have exceptional focus to precision and craftsmanship, making them a favorite with copy lovers. Purse Valley Valley provides an extensive range of imitation purses, such as styles based on top prestigious labels. With a focus on quality and quality and customer customer happiness, they've have established a strong standing in copy bag market. Designer Discreet Discreet focuses on making top-notch imitations which closely resemble the originals. Their collection contains bags of famous brands, providing style fans with many plenty of selections. The Skill for Designing Imitation Bags Replica bags can seamlessly blend into any closet, enabling you to compose stylish and fashionable looks. Here are some hints for integrating fake handbags into your style range.Handling with Care Combining against Traditional Outfits A timeless outfit, such as a little black dress or a custom costume, can be elevated with a well-chosen fake purse. Select enduring styles that enhance your outfit and infuse a hint of class. Blending High plus Low Wear Pair premium imitation handbags alongside affordable style pieces to create a harmonious and trendy look. This method allows you to highlight your fashion at the same time staying economical. Accessorizing with Poise When matching imitation purses, confidence is key. Treat your replica purse with equal care and respect as you would a authentic luxury item, and it will boost your overall style. Looking after your Replica Handbag Proper maintenance and maintenance are necessary to maintain your imitation handbag being its best. Adhere to these advice to maintain its longevity. Routine Cleaning Clean your imitation handbag regularly with a gentle fabric and mild detergent. Steer clear of strong cleaners that can ruin the fabric or color. Keeping Suggestions Place your imitation bag in a chilly, arid place, away from direct sun. Employ protective bags or gentle fabrics to shield it from dust and abrasions. Handle the replica bag with, keeping away from rough surfaces and overstuffing. It can assist maintain its shape while also preventing any harm. Imitation bags offer an affordable option for luxury designer items without having to compromising fashion or durability. By using proper styling & maintenance, these could seamlessly blend into any every style closet, which makes them a favored choice among style enthusiasts. Regardless if you’re looking for a classic design & a fashionable statement-making piece, there's numerous well-known replica purse brands which provide premium quality options which suit every taste. So go ahead and include some stylish replicas into your wardrobe - nobody can tell a difference.The Social Aspect of Replica Bags Handle your replica purse with proper attention, by avoiding overloading it with weighty objects. This can assist preserve its form and prevent wearing and tear. Fake bags aren't not about style; they also encourage a feeling regarding community among fans. Here, you explore some social elements regarding having and discussing replica bags.Online Communities Numerous online networks & discussion boards are devoted to discussing imitation handbags, where enthusiasts share advice, evaluations, as well as recommendations. These platforms provide helpful insights and assistance to those entering the copy market.In-Person Meetups Some replica handbag lovers arrange in-person gatherings to showcase their collections as well as talk about their passion for fashion. These gatherings provide chances to network with similar people and exchange thoughts.Influencers and Reviews Bloggers and influencers frequently review replica bags, offering honest opinions as well as contrasts with authentic designer items. Following these reviews can help you make informed decisions about your buying.Legal and Ethical Considerations Grasping the lawful as well as moral elements of acquiring imitation purses is vital for making informed decisions. Here, we address some common issues.Intellectual Property Rights Fake bags might infringe upon the intellectual property assets of high-end brands. Be mindful of the juridical consequences and likely dangers linked with buying and possessing fakes.Ethical Shopping Think about the moral consequences of endorsing the knockoff bag industry. Although it offers cheap options, it might also contribute to exploitative labor practices and environmental issues.Making Informed Choices Future Developments in Replica Purses A imitation bag sector is constantly evolving, with new trends as well as advancements emerging. In this article, we will explore a few potential upcoming advancements. Eco-friendly ComponentsConclusion As eco-friendliness becomes a rising issue, the copy bag field could shift to employing eco-friendly materials. This transition might draw to environmentally conscious customers and decrease the industry's environmental impact. State-of-the-art Innovation Advancements in innovation, such as 3D printing, could revolutionize the production of copy purses. These developments could result in even better replicas that are difficult to tell apart from the originals. Changing Consumer Perspectives Consumer perspectives towards copy handbags could continue to shift, with increased approval and valuing for high-quality imitations. This transition could increase demand and affect sector patterns. Replica bags offer a stylish and affordable alternative for fashion enthusiasts and luxury lovers. By understanding the intricacies of the replica bag market, you can make informed choices and enjoy the benefits of high-quality imitations. Whether you're drawn to the affordability, variety, or the ability to experiment with different styles, replica bags provide a gateway to the world of luxury fashion*. Ready to explore the world of replica bags? Join our community of fashion enthusiasts and start your stylish journey today! xhttp://s.kakaku.com/jump/jump.asp?url=https://askreader.co.uk/user/ceacheyiun https://www.bookmarking-keys.win/discover-a-world-of-notable-craftsmanship-and-cognizance-to-element-with-our-selection-of-duplicate-watches http://www.bausch.com.ph/en/redirect/?url=http://www.ajor110.ir/user/launusiemj https://www.cheaperseeker.com/u/fearanwyuw https://www.bookmarkingqueen.win/discover-a-international-of-outstanding-craftsmanship-and-focus-to-detail-with-our-assortment-of-copy-watches

JavierOffep

Полностью важные новости индустрии. Важные эвенты всемирных подуимов. Модные дома, бренды, haute couture. Свежее место для трендовых людей. https://luxe-moda.ru/chic/162-loro-piana-lyubimyy-brend-politikov-i-biznesmenov/

DonaldDot

Самые актуальные новинки мира fashion. Все события самых влиятельных подуимов. Модные дома, бренды, высокая мода. Интересное место для трендовых хайпбистов. https://hypebeasts.ru/

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja