Domov > Vodenje kadrov > CILJNO VODENJE

CILJNO VODENJE

10. 11. 2020

5 korakov do uspeha: kako vam lahko ciljno vodenje pomaga do doseganja dobrih poslovnih rezultatov?

“Kaj je pravzaprav pomembno za uspešno poslovanje,” je vprašanje, ki si ga poslovneži venomer postavljamo.

Kaj je pravzaprav tisto, kar loči srednje dobro podjetje od uspešnega?

Kaj je tisto, ki popelje solidne poslovne rezultate v nebo?

Odgovorov na takšna in podobna vprašanja je po navadi vsaj toliko, kolikor je posameznikov, ki nanje odgovarja. Različni guru-ji ponujajo različne recepte za uspeh.

Poleg vašega osnovnega poslovnega modela obstaja vsaj še en element, ki pomembno vpliva na uspešnost podjetja. To je vodenje.

Prepogosto se namreč dogaja, da vodenje dojemamo le kot sposobnost posameznika, da vodi. Če do vodenja pristopamo na takšen način, potem je uspešnost podjetja odvisna le in izključno od tega, kako dobre vodje smo uspeli najti na trgu dela ali kako dobre vodje smo uspeli izgraditi.

Poleg tega se nam lahko začne dogajati, da različni vodje, ki so zaposleni v našem podjetju, vodijo svoje podrejene na različne načine in z različnimi prijemi. Tako lahko eden svoje podrejene vsak petek pelje na popoldansko pijačo po službi, drugi pa svojih podrejenih ne pelje nikamor. Ker pa so vsi podrejeni del enega in istega podjetja, bodo svoj položaj primerjali s položajem kolegov v sosednjem oddelku.

Rezultat takih primerjav med oddelki, ki so vodeni na popolnoma različne načine, je po navadi nezadovoljstvo podrejenih, ki imajo občutek, da so v sosednjem oddelku na “boljšem”, da je njihov vodja “boljši”, da bolje skrbi za njih, da jih bolj razvaja. Vendar – ali je to res bistvo uspešnega vodenja? Znani Ameriški guru managementa Peter F. Drucker je namreč uspešno vodenje ubesedil takole:

Pri učinkovitem vodenju ne gre za to, da imamo govore ali da nas imajo ljudje radi; vodenje definirajo rezultati in ne (osebne) lastnosti.

Ta znani Druckerjev citat nosi v sebi že recept uspešnega vodenja. Iz citata lahko namreč razberemo, da ne gre pri vodenju za lastnosti vodje, temveč predvsem za rezultate, ki jih to vodenje omogoča: Torej rezultati in ne (osebne) lastnosti. Potencial vodenja v svojem podjetju torej izkoristimo v največji meri takrat, ko zagotovimo, da je vodenje vseh vodij fokusirano na rezultate. Pomembno je torej, da ni takšna usmerjenost njihovega dela (le) vprašanje njihovega trenutnega navdiha ali osebnega nagnjenja k rezultatom.

Ciljno vodenje je način, sredstvo, orodje, s katerim lahko podjetnik zagotovi, da se fokus delovanja v njegovem podjetju usmeri na rezultate. To je v bistvu sistem vodenja, ki kot merilo uspešnosti postavlja doseganje rezultatov. Sestavljeno je iz petih korakov, ki jih lahko na relativno enostaven način vpeljemo v svoje podjetje. V nadaljevanju jih bom opisala.

1. KORAK: Načrtovanje

Za veliko stvari, ki jih je težko načrtovati, se izkaže, da jih je enostavno izvesti.
– Samuel Johnson

Prvi korak k ciljnemu vodenju je torej načrtovanje. To zajema načrtovanje opravil in nalog, ki jih je potrebno opraviti. Poleg tega zajema načrtovanje tudi opredelitev načinov, kako bomo naloge opravili. Torej ne le “kaj”, temveč tudi “kako”.

Vključevanje zaposlenih v proces načrtovanja je bistvenega pomena, ker se tako počutijo kot “del procesa” in so manj podobni opicam, ki skačejo na ukaz. Planiranje po navadi obsega vsaj dva seznama:

  • seznam aktivnosti, ki jih načrtujemo
  • seznam ciljev, ki jih nameravamo doseči

Samoumevno pa je, da sta ta dva vidika povezana in da mora izvajanje aktivnosti voditi k doseganju ciljev. Tako npr. aktivnosti, kot so priprava oglasa, objava oglasa v časopisu, opravljanje razgovorov za službo vodijo v doseganje cilja: zaposlitev novega kadra.

Znani avtor in pionir na področju lastnega izboljševanja ter izboljševanja veščin medsebojnega komuniciranja Dale Carnegie (1888-1955) je pred več kot pol stoletja zapisal naslednje: “Človek, ki začne brez destinacije, po navadi tja tudi pride.” Torej: če pred seboj nimaš nekega jasnega cilja, potem ni nič čudnega, če te pot ne pripelje nikamor. Ena izmed najbolj pomembnih sestavin načrtovanja je torej postavljanje ciljev.

Obstajajo številne metode “pravilnega” postavljanja ciljev. Ne glede na to, katero izberete, pa sta po navadi v ospredju vsaj dve lastnosti dobrega cilja:

  • da je merljiv in
  • da je časovno določen

Torej natančno opredelite, kaj boste naredili in do kdaj. Cilje postavljate seveda na nivoju podjetja, oddelka in tudi posameznika.

2. KORAK: Spremljanje rezultatov poslovanja in rezultatov dela posameznika

Vrednost doseganja se nahaja v doseganju.
– Albert Einstein

T.i. monitoring ali spremljanje rezultatov poslovanja in rezultatov dela posameznika je ključen del ciljnega vodenja. Predvsem v manjših podjetjih, ki se s ciljnim vodenjem šele spoznavajo, se dogaja naslednje: postavijo si cilje, postavijo si plan, potem pa nanj pozabijo. Iz datoteke v računalniku pa ga privlečejo šele naslednjič, ko pripravljajo “nov plan”. Takrat ugotovijo, da se je v bistvu vmes vse spremenilo in da plan nima več nič skupnega s tem, kar je bilo narejeno v preteklem obdobju.

Ko se ta zgodba nekajkrat ponovi, ugotovijo, da je popolnoma brezpredmetno in nepotrebno, da pripravljajo plane. In tako opustijo ne le planiranje, ampak celoten koncept ciljnega vodenja. Napačno sklepajo, da je vzrok neuspeha v sistemu ciljnega vodenja, ali pa ugotovijo, da v njihovi panogi to enostavno »ne gre«, ker se stanje in aktivnosti prehitro spreminjajo.

Resnica je seveda drugačna: spodletelo jim je pri uvajanju ciljnega vodenja zato, ker niso spremljali realizacije plana in doseganja postavljenih ciljev. Če bi to počeli, bi vmes plan lahko nekoliko popravili in prilagodili v primeru večjih sprememb.

Planov in ciljev torej ne pišemo zato, da jih pospravimo v predal, temveč je to nekaj, kar vas mora spremljati pri vsakdanjem poslovanju. Tako kot stanovanja ne zapustite brez denarnice, tako tudi leta, meseca, tedna poslovanja si ne bi smeli predstavljati brez spremljanja poslovanja in primerjave tega, kar počnete, z vašim planom aktivnosti in ciljev.

3. KORAK: Izboljšanje rezultatov dela pri posamezniku in v timu

Kjer se rezultate dela meri, se rezultati dela izboljšajo. Kjer se rezultate dela meri in se o njih poroča podrejenim, se hitrost izboljševanja rezultatov pospeši.
– Thomas S. Monson

Tretji korak proti ciljnemu vodenju je povezan z izboljševanjem rezultatov dela: Vodja ima namreč nalogo, da zagotavlja, da se njegovi podrejeni razvijajo in da torej dosegajo vse višje standarde uspešno opravljenega dela. V tem okviru lahko vodja podrejene poučuje, razvija nove veščine pri podrejenih, vzpostavlja nove postopke dela, ki lajšajo doseganje boljših rezultatov dela.

Včasih je izboljšanje rezultatov dela povezano tudi z dodeljevanje novih nalog ali pristojnosti zaposlenim, ki so prerasli svoje delovno mesto. Razvoj torej zagotavlja osebno rast in razvoj zaposlenih in s tem rast uspešnosti poslovanja.

4. KORAK: Ocenjevanje rezultatov dela posameznika

Ni pomembno, kako dobri so vaši izgovori, nikoli ne bodo spremenili rezultatov vašega dela.

– Neznan avtor

Ciljno vodenje temelji na predpostavki, da bo podjetje uspešno, če bodo zaposleni delali uspešno. Ocenjevanje rezultatov dela posameznika je torej pri ciljnem vodenju zelo pomembno: predstavlja nekakšno lego kocko uspešnosti vašega podjetja. Kot je že Winston Churchill izjavil, “Nič nam ne pomaga, da pravimo “trudimo se po najboljših močeh”. Mora vam uspeti, da naredite to, kar je potrebno.” Temeljni kamen ciljnega vodenja je torej uspešnost posameznika pri doseganju (njegovih) poslovnih ciljev in opravljanju načrtovanih aktivnosti.

Pomembno je torej, da vsi vodje svojim podrejenim podajajo redne povratne informacije in da ocenjujejo uspešnost njihovega dela. Takšna ocena po navadi zajema tudi področja, na katerih se mora podrejeni izboljšati, poleg seveda področij, kjer je zaposleni že zelo uspešen. Smisel tega početja je predvsem zagotavljanje, da zaposleni v podjetju napreduje skupaj s podjetjem in da ne “zastari”.

5. KORAK: Nagrajevanje uspešno opravljenega dela

Uspešno delo v preteklost ustvarja privilegije v sedanjosti.
– Neznan avtor

Nagrajevanje uspešnega dela je pomemben zaključek ciljnega vodenja. Človek, ki ima občutek, da je njegovo dobro delo cenjeno in nagrajeno, je človek, ki bo tudi v prihodnje dobro delal. Materialno in nematerialno nagrajevanje uspešnega dela je torej ključen dejavnik za zagotavljanje, da se rezultati dela posameznika v prihodnosti ne bodo poslabšali.

Po nagrajevanju uspešnega dela pa se sklenjeni krog ciljnega vodenja nadaljuje pri prvem koraku: načrtovanju aktivnosti in ciljev.

Številna podjetja se poslužujejo sistema ciljnega vodenja za zagotavljanje uspešnosti podjetja. Zakaj ne bi bilo med njimi tudi vaše?

Avtorica: Sara Brezigar

Ne zamudite najboljših člankov na našem portalu!

Naročite se na naš tedenski izbor, v okviru katerega vam bomo enkrat tedensko brezplačno poslali povzetek najboljšega novega članka!

Author

  • Sara Brezigar

    Dr. Sara Brezigar je strokovnjakinja s področja strateškega upravljanja s človeškimi viri, ki uspešnim podjetnikom in upravam pomaga zastaviti sisteme nagrajevanja in izboljšati vodenje. Magistrirala je na London School of Economics, ki je vrhunska evropska ustanova na področju upravljanja s človeškimi viri. Sodelovala je pri svetovalnih projektih za številna slovenska in tuja podjetja, kot izredna profesorica pa predava in raziskuje na Univerzi na Primorskem. Sara se redno pojavlja v medijih (RTV Slovenija, 24ur.com, Svet Kapitala, Delo, ...). Za coaching in strateško svetovanje jo najemajo predvsem podjetniki, ki bi radi naredili večje spremembe pri kadrovskih strategijah, vodstvenih pristopih in pri sistemu nagrajevanja. Direktorji podjetij posebej cenijo njeno sposobnost zaznavanja bodočih problemov, ki izvirajo iz trenutnih odločitev.

Pri Business Titans priporočamo

Hitre zmage - brezplačni program

Izjemne tehnike, ki jih boste spoznali, vam bodo pomagale skokovito povečati učinkovitost marketinga in pridobiti več strank. Vsaka tehnika je predstavljena na eni strani in vsebuje tudi konkreten primer uporabe v podjetju. Avtorja programa sta mednarodni bestselling avtor Robert Rolih in podjetniška svetovalka Sara Brezigar.

Kliknite tukaj za več informacij!

Sorodne teme

Komentarji

Douglasneifs

For those who admire the allure of designer purses but shudder at the steep cost, fake purses present an attractive choice. This article reveals the secrets of the replica handbag sector, highlighting its attraction to trend lovers and luxury admirers alike. From comprehending what fake handbags are to tips for executing smart buys, we'll cover all you want to understand to enjoy in style without busting the bank. Imitation bags are premium copies of luxury handbags, designed to closely meticulously mimic the originals. While these bags might not bear an official label logo, such replicas often mirror the design, materials, and quality as with their much expensive originals. Quality & Artistry https://unsplash.com/@jostusunsr https://escatter11.fullerton.edu/nfs/show_user.php?userid=6556398 https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=3982677 https://postheaven.net/maryldyulr/explore-this-appeal-with-replica-bags-aimed-at-trend-aficionados https://simonwfye081.bravesites.com/entries/general/Discover-this-Appeal-of-Fake-Handbags-for-Trend-Aficionados Contrary to popular belief, numerous replica bags are made with careful focus on details. Skilled artisans use premium materials to guarantee the fact that the fakes have the similar look as well as texture as the original luxury items. Availability and Variety replica. a.Ethical Considerations Although replica bags provide an affordable way for experience luxury fashion, it's crucial to recognize acknowledge the moral consequences. The and sale of fake replica bags may infringe on intellectual rights, bringing up concerns regarding the ethics morality of acquiring and owning owning these items.Access to Luxury Designs Why Opt for Fake Purses? Replica bags have a significant notable following among fashion enthusiasts for several several convincing arguments. In this article, we discuss discuss why these such stylish alternatives have grown so liked. https://www.longisland.com/profile/solenaseup/ https://hubpages.com/@ciaramnyqa https://www.sbnation.com/users/gwaynehyfz https://www.blogtalkradio.com/thothepiyi https://thegadgetflow.com/user/jeniusnuza/ Affordability One the most key obvious advantages of replica purses is. Premium replicas might offer the equivalent equivalent visual pleasure as authentic authentic designer bags without incurring the high expense. Imitation purses make it feasible for style enthusiasts toward appreciate the newest luxury creations, regardless of budget constraints. Such availability allows more people toward engage with haute fashion to express one's fashion.Experimentation Without Commitment For those whom enjoy experimenting experimenting with styles styles, bags offer a way to try out various various trends significant monetary investment. Such versatility can be appealing for fashion-forward for fashion-forward individuals changing to switch up their looks.To recognize Identify a High-Quality Replica Bagplica bags. Navigating this replica bag industry can be challenging, but with the right information, you will easily make wise buys. Here exist some suggestions on spotting top-quality re Material and Stitching Pay close attention to the materials used and the quality of the stitching. High-quality replicas often use genuine leather or premium synthetic alternatives and exhibit clean, precise stitching. Equipment & Details Examine the components, including zippers, buckles, and brand marks. High-quality replicas include hardware that nearly matches that of the original designer bags, with no rough edges or badly finished aspects. Although replica handbags can't legally use the precise branding of the genuine items, a few may feature minor details that mimic the style aspects of high-end labels. Look for these features to determine the precision of the replica.Popular Replica Bag Brands Some labels are renowned for high-quality replicas, offering clothing enthusiasts a diverse array of chic fashionable alternatives. In this section, we highlight several of the best top sought-after replica bag brands. AAA Bags Bags is recognized for making producing a few of the top copies available. Their bags products have exceptional focus to precision and craftsmanship, making them a favorite with copy lovers. Purse Valley Valley provides an extensive range of imitation purses, such as styles based on top prestigious labels. With a focus on quality and quality and customer customer happiness, they've have established a strong standing in copy bag market. Designer Discreet Discreet focuses on making top-notch imitations which closely resemble the originals. Their collection contains bags of famous brands, providing style fans with many plenty of selections. The Skill for Designing Imitation Bags Replica bags can seamlessly blend into any closet, enabling you to compose stylish and fashionable looks. Here are some hints for integrating fake handbags into your style range.Handling with Care Combining against Traditional Outfits A timeless outfit, such as a little black dress or a custom costume, can be elevated with a well-chosen fake purse. Select enduring styles that enhance your outfit and infuse a hint of class. Blending High plus Low Wear Pair premium imitation handbags alongside affordable style pieces to create a harmonious and trendy look. This method allows you to highlight your fashion at the same time staying economical. Accessorizing with Poise When matching imitation purses, confidence is key. Treat your replica purse with equal care and respect as you would a authentic luxury item, and it will boost your overall style. Looking after your Replica Handbag Proper maintenance and maintenance are necessary to maintain your imitation handbag being its best. Adhere to these advice to maintain its longevity. Routine Cleaning Clean your imitation handbag regularly with a gentle fabric and mild detergent. Steer clear of strong cleaners that can ruin the fabric or color. Keeping Suggestions Place your imitation bag in a chilly, arid place, away from direct sun. Employ protective bags or gentle fabrics to shield it from dust and abrasions. Handle the replica bag with, keeping away from rough surfaces and overstuffing. It can assist maintain its shape while also preventing any harm. Imitation bags offer an affordable option for luxury designer items without having to compromising fashion or durability. By using proper styling & maintenance, these could seamlessly blend into any every style closet, which makes them a favored choice among style enthusiasts. Regardless if you’re looking for a classic design & a fashionable statement-making piece, there's numerous well-known replica purse brands which provide premium quality options which suit every taste. So go ahead and include some stylish replicas into your wardrobe - nobody can tell a difference.The Social Aspect of Replica Bags Handle your replica purse with proper attention, by avoiding overloading it with weighty objects. This can assist preserve its form and prevent wearing and tear. Fake bags aren't not about style; they also encourage a feeling regarding community among fans. Here, you explore some social elements regarding having and discussing replica bags.Online Communities Numerous online networks & discussion boards are devoted to discussing imitation handbags, where enthusiasts share advice, evaluations, as well as recommendations. These platforms provide helpful insights and assistance to those entering the copy market.In-Person Meetups Some replica handbag lovers arrange in-person gatherings to showcase their collections as well as talk about their passion for fashion. These gatherings provide chances to network with similar people and exchange thoughts.Influencers and Reviews Bloggers and influencers frequently review replica bags, offering honest opinions as well as contrasts with authentic designer items. Following these reviews can help you make informed decisions about your buying.Legal and Ethical Considerations Grasping the lawful as well as moral elements of acquiring imitation purses is vital for making informed decisions. Here, we address some common issues.Intellectual Property Rights Fake bags might infringe upon the intellectual property assets of high-end brands. Be mindful of the juridical consequences and likely dangers linked with buying and possessing fakes.Ethical Shopping Think about the moral consequences of endorsing the knockoff bag industry. Although it offers cheap options, it might also contribute to exploitative labor practices and environmental issues.Making Informed Choices Future Developments in Replica Purses A imitation bag sector is constantly evolving, with new trends as well as advancements emerging. In this article, we will explore a few potential upcoming advancements. Eco-friendly ComponentsConclusion As eco-friendliness becomes a rising issue, the copy bag field could shift to employing eco-friendly materials. This transition might draw to environmentally conscious customers and decrease the industry's environmental impact. State-of-the-art Innovation Advancements in innovation, such as 3D printing, could revolutionize the production of copy purses. These developments could result in even better replicas that are difficult to tell apart from the originals. Changing Consumer Perspectives Consumer perspectives towards copy handbags could continue to shift, with increased approval and valuing for high-quality imitations. This transition could increase demand and affect sector patterns. Replica bags offer a stylish and affordable alternative for fashion enthusiasts and luxury lovers. By understanding the intricacies of the replica bag market, you can make informed choices and enjoy the benefits of high-quality imitations. Whether you're drawn to the affordability, variety, or the ability to experiment with different styles, replica bags provide a gateway to the world of luxury fashion*. Ready to explore the world of replica bags? Join our community of fashion enthusiasts and start your stylish journey today! xhttp://s.kakaku.com/jump/jump.asp?url=https://askreader.co.uk/user/ceacheyiun https://www.bookmarking-keys.win/discover-a-world-of-notable-craftsmanship-and-cognizance-to-element-with-our-selection-of-duplicate-watches http://www.bausch.com.ph/en/redirect/?url=http://www.ajor110.ir/user/launusiemj https://www.cheaperseeker.com/u/fearanwyuw https://www.bookmarkingqueen.win/discover-a-international-of-outstanding-craftsmanship-and-focus-to-detail-with-our-assortment-of-copy-watches

JavierOffep

Полностью важные новости индустрии. Важные эвенты всемирных подуимов. Модные дома, бренды, haute couture. Свежее место для трендовых людей. https://luxe-moda.ru/chic/162-loro-piana-lyubimyy-brend-politikov-i-biznesmenov/

DonaldDot

Самые актуальные новинки мира fashion. Все события самых влиятельных подуимов. Модные дома, бренды, высокая мода. Интересное место для трендовых хайпбистов. https://hypebeasts.ru/

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja