Domov > Vodenje kadrov > CILJNO VODENJE

CILJNO VODENJE

10. 11. 2020

5 korakov do uspeha: kako vam lahko ciljno vodenje pomaga do doseganja dobrih poslovnih rezultatov?

“Kaj je pravzaprav pomembno za uspešno poslovanje,” je vprašanje, ki si ga poslovneži venomer postavljamo.

Kaj je pravzaprav tisto, kar loči srednje dobro podjetje od uspešnega?

Kaj je tisto, ki popelje solidne poslovne rezultate v nebo?

Odgovorov na takšna in podobna vprašanja je po navadi vsaj toliko, kolikor je posameznikov, ki nanje odgovarja. Različni guru-ji ponujajo različne recepte za uspeh.

Poleg vašega osnovnega poslovnega modela obstaja vsaj še en element, ki pomembno vpliva na uspešnost podjetja. To je vodenje.

Prepogosto se namreč dogaja, da vodenje dojemamo le kot sposobnost posameznika, da vodi. Če do vodenja pristopamo na takšen način, potem je uspešnost podjetja odvisna le in izključno od tega, kako dobre vodje smo uspeli najti na trgu dela ali kako dobre vodje smo uspeli izgraditi.

Poleg tega se nam lahko začne dogajati, da različni vodje, ki so zaposleni v našem podjetju, vodijo svoje podrejene na različne načine in z različnimi prijemi. Tako lahko eden svoje podrejene vsak petek pelje na popoldansko pijačo po službi, drugi pa svojih podrejenih ne pelje nikamor. Ker pa so vsi podrejeni del enega in istega podjetja, bodo svoj položaj primerjali s položajem kolegov v sosednjem oddelku.

Rezultat takih primerjav med oddelki, ki so vodeni na popolnoma različne načine, je po navadi nezadovoljstvo podrejenih, ki imajo občutek, da so v sosednjem oddelku na “boljšem”, da je njihov vodja “boljši”, da bolje skrbi za njih, da jih bolj razvaja. Vendar – ali je to res bistvo uspešnega vodenja? Znani Ameriški guru managementa Peter F. Drucker je namreč uspešno vodenje ubesedil takole:

Pri učinkovitem vodenju ne gre za to, da imamo govore ali da nas imajo ljudje radi; vodenje definirajo rezultati in ne (osebne) lastnosti.

Ta znani Druckerjev citat nosi v sebi že recept uspešnega vodenja. Iz citata lahko namreč razberemo, da ne gre pri vodenju za lastnosti vodje, temveč predvsem za rezultate, ki jih to vodenje omogoča: Torej rezultati in ne (osebne) lastnosti. Potencial vodenja v svojem podjetju torej izkoristimo v največji meri takrat, ko zagotovimo, da je vodenje vseh vodij fokusirano na rezultate. Pomembno je torej, da ni takšna usmerjenost njihovega dela (le) vprašanje njihovega trenutnega navdiha ali osebnega nagnjenja k rezultatom.

Ciljno vodenje je način, sredstvo, orodje, s katerim lahko podjetnik zagotovi, da se fokus delovanja v njegovem podjetju usmeri na rezultate. To je v bistvu sistem vodenja, ki kot merilo uspešnosti postavlja doseganje rezultatov. Sestavljeno je iz petih korakov, ki jih lahko na relativno enostaven način vpeljemo v svoje podjetje. V nadaljevanju jih bom opisala.

1. KORAK: Načrtovanje

Za veliko stvari, ki jih je težko načrtovati, se izkaže, da jih je enostavno izvesti.
– Samuel Johnson

Prvi korak k ciljnemu vodenju je torej načrtovanje. To zajema načrtovanje opravil in nalog, ki jih je potrebno opraviti. Poleg tega zajema načrtovanje tudi opredelitev načinov, kako bomo naloge opravili. Torej ne le “kaj”, temveč tudi “kako”.

Vključevanje zaposlenih v proces načrtovanja je bistvenega pomena, ker se tako počutijo kot “del procesa” in so manj podobni opicam, ki skačejo na ukaz. Planiranje po navadi obsega vsaj dva seznama:

  • seznam aktivnosti, ki jih načrtujemo
  • seznam ciljev, ki jih nameravamo doseči

Samoumevno pa je, da sta ta dva vidika povezana in da mora izvajanje aktivnosti voditi k doseganju ciljev. Tako npr. aktivnosti, kot so priprava oglasa, objava oglasa v časopisu, opravljanje razgovorov za službo vodijo v doseganje cilja: zaposlitev novega kadra.

Znani avtor in pionir na področju lastnega izboljševanja ter izboljševanja veščin medsebojnega komuniciranja Dale Carnegie (1888-1955) je pred več kot pol stoletja zapisal naslednje: “Človek, ki začne brez destinacije, po navadi tja tudi pride.” Torej: če pred seboj nimaš nekega jasnega cilja, potem ni nič čudnega, če te pot ne pripelje nikamor. Ena izmed najbolj pomembnih sestavin načrtovanja je torej postavljanje ciljev.

Obstajajo številne metode “pravilnega” postavljanja ciljev. Ne glede na to, katero izberete, pa sta po navadi v ospredju vsaj dve lastnosti dobrega cilja:

  • da je merljiv in
  • da je časovno določen

Torej natančno opredelite, kaj boste naredili in do kdaj. Cilje postavljate seveda na nivoju podjetja, oddelka in tudi posameznika.

2. KORAK: Spremljanje rezultatov poslovanja in rezultatov dela posameznika

Vrednost doseganja se nahaja v doseganju.
– Albert Einstein

T.i. monitoring ali spremljanje rezultatov poslovanja in rezultatov dela posameznika je ključen del ciljnega vodenja. Predvsem v manjših podjetjih, ki se s ciljnim vodenjem šele spoznavajo, se dogaja naslednje: postavijo si cilje, postavijo si plan, potem pa nanj pozabijo. Iz datoteke v računalniku pa ga privlečejo šele naslednjič, ko pripravljajo “nov plan”. Takrat ugotovijo, da se je v bistvu vmes vse spremenilo in da plan nima več nič skupnega s tem, kar je bilo narejeno v preteklem obdobju.

Ko se ta zgodba nekajkrat ponovi, ugotovijo, da je popolnoma brezpredmetno in nepotrebno, da pripravljajo plane. In tako opustijo ne le planiranje, ampak celoten koncept ciljnega vodenja. Napačno sklepajo, da je vzrok neuspeha v sistemu ciljnega vodenja, ali pa ugotovijo, da v njihovi panogi to enostavno »ne gre«, ker se stanje in aktivnosti prehitro spreminjajo.

Resnica je seveda drugačna: spodletelo jim je pri uvajanju ciljnega vodenja zato, ker niso spremljali realizacije plana in doseganja postavljenih ciljev. Če bi to počeli, bi vmes plan lahko nekoliko popravili in prilagodili v primeru večjih sprememb.

Planov in ciljev torej ne pišemo zato, da jih pospravimo v predal, temveč je to nekaj, kar vas mora spremljati pri vsakdanjem poslovanju. Tako kot stanovanja ne zapustite brez denarnice, tako tudi leta, meseca, tedna poslovanja si ne bi smeli predstavljati brez spremljanja poslovanja in primerjave tega, kar počnete, z vašim planom aktivnosti in ciljev.

3. KORAK: Izboljšanje rezultatov dela pri posamezniku in v timu

Kjer se rezultate dela meri, se rezultati dela izboljšajo. Kjer se rezultate dela meri in se o njih poroča podrejenim, se hitrost izboljševanja rezultatov pospeši.
– Thomas S. Monson

Tretji korak proti ciljnemu vodenju je povezan z izboljševanjem rezultatov dela: Vodja ima namreč nalogo, da zagotavlja, da se njegovi podrejeni razvijajo in da torej dosegajo vse višje standarde uspešno opravljenega dela. V tem okviru lahko vodja podrejene poučuje, razvija nove veščine pri podrejenih, vzpostavlja nove postopke dela, ki lajšajo doseganje boljših rezultatov dela.

Včasih je izboljšanje rezultatov dela povezano tudi z dodeljevanje novih nalog ali pristojnosti zaposlenim, ki so prerasli svoje delovno mesto. Razvoj torej zagotavlja osebno rast in razvoj zaposlenih in s tem rast uspešnosti poslovanja.

4. KORAK: Ocenjevanje rezultatov dela posameznika

Ni pomembno, kako dobri so vaši izgovori, nikoli ne bodo spremenili rezultatov vašega dela.

– Neznan avtor

Ciljno vodenje temelji na predpostavki, da bo podjetje uspešno, če bodo zaposleni delali uspešno. Ocenjevanje rezultatov dela posameznika je torej pri ciljnem vodenju zelo pomembno: predstavlja nekakšno lego kocko uspešnosti vašega podjetja. Kot je že Winston Churchill izjavil, “Nič nam ne pomaga, da pravimo “trudimo se po najboljših močeh”. Mora vam uspeti, da naredite to, kar je potrebno.” Temeljni kamen ciljnega vodenja je torej uspešnost posameznika pri doseganju (njegovih) poslovnih ciljev in opravljanju načrtovanih aktivnosti.

Pomembno je torej, da vsi vodje svojim podrejenim podajajo redne povratne informacije in da ocenjujejo uspešnost njihovega dela. Takšna ocena po navadi zajema tudi področja, na katerih se mora podrejeni izboljšati, poleg seveda področij, kjer je zaposleni že zelo uspešen. Smisel tega početja je predvsem zagotavljanje, da zaposleni v podjetju napreduje skupaj s podjetjem in da ne “zastari”.

5. KORAK: Nagrajevanje uspešno opravljenega dela

Uspešno delo v preteklost ustvarja privilegije v sedanjosti.
– Neznan avtor

Nagrajevanje uspešnega dela je pomemben zaključek ciljnega vodenja. Človek, ki ima občutek, da je njegovo dobro delo cenjeno in nagrajeno, je človek, ki bo tudi v prihodnje dobro delal. Materialno in nematerialno nagrajevanje uspešnega dela je torej ključen dejavnik za zagotavljanje, da se rezultati dela posameznika v prihodnosti ne bodo poslabšali.

Po nagrajevanju uspešnega dela pa se sklenjeni krog ciljnega vodenja nadaljuje pri prvem koraku: načrtovanju aktivnosti in ciljev.

Številna podjetja se poslužujejo sistema ciljnega vodenja za zagotavljanje uspešnosti podjetja. Zakaj ne bi bilo med njimi tudi vaše?

Avtorica: Sara Brezigar

Ne zamudite najboljših člankov na našem portalu!

Naročite se na naš tedenski izbor, v okviru katerega vam bomo enkrat tedensko brezplačno poslali povzetek najboljšega novega članka!

Author

  • Sara Brezigar

    Dr. Sara Brezigar je strokovnjakinja s področja strateškega upravljanja s človeškimi viri, ki uspešnim podjetnikom in upravam pomaga zastaviti sisteme nagrajevanja in izboljšati vodenje. Magistrirala je na London School of Economics, ki je vrhunska evropska ustanova na področju upravljanja s človeškimi viri. Sodelovala je pri svetovalnih projektih za številna slovenska in tuja podjetja, kot izredna profesorica pa predava in raziskuje na Univerzi na Primorskem. Sara se redno pojavlja v medijih (RTV Slovenija, 24ur.com, Svet Kapitala, Delo, ...). Za coaching in strateško svetovanje jo najemajo predvsem podjetniki, ki bi radi naredili večje spremembe pri kadrovskih strategijah, vodstvenih pristopih in pri sistemu nagrajevanja. Direktorji podjetij posebej cenijo njeno sposobnost zaznavanja bodočih problemov, ki izvirajo iz trenutnih odločitev.

Pri Business Titans priporočamo

Hitre zmage - brezplačni program

Izjemne tehnike, ki jih boste spoznali, vam bodo pomagale skokovito povečati učinkovitost marketinga in pridobiti več strank. Vsaka tehnika je predstavljena na eni strani in vsebuje tudi konkreten primer uporabe v podjetju. Avtorja programa sta mednarodni bestselling avtor Robert Rolih in podjetniška svetovalka Sara Brezigar.

Kliknite tukaj za več informacij!

Sorodne teme

Komentarji

CyharlesSag

Dating is a journey that encompasses the magic of vulnerable bearing, personal increase, and alluring discoveries. It is a process through which individuals scrutinize romantic possibilities, getting to know each other on a deeper level. Dating allows people to allowance experiences, truck ideas, and create consequential connections. https://twinkporn.one/search/xxxfornoah-fucks-liamleigh/ In the duchy of dating, whole encounters a distinctive range of emotions. There's the exhilaration of get-together someone trendy, the anticipation of a first escort, and the give someone a kick of discovering stale interests and shared values. It is a time of vulnerability and self-discovery as individuals open themselves up to the plausibility of love and companionship. https://thetranny.com/videos/53821/trap-manga/ Serviceable communication lies at the bravery of dating, facilitating competence and consistency between two people. It involves running listening, ethical declaration, and empathy, creating a space for real dialogue. Including communication, individuals can tour their compatibility, interchange thoughts and dreams, and build a fundamental of trust.

CyharlesSag

Dating is a junket that encompasses the deviltry of human coherence, personal excrescence, and overpowering discoveries. It is a process through which individuals explore impractical possibilities, getting to recall each other on a deeper level. Dating allows people to allowance experiences, exchange ideas, and father meaningful connections. https://twinkporn.one/search/pablo-pineda-femboy/ In the duchy of dating, a person encounters a dissimilar range of emotions. There's the exhilaration of convocation someone modish, the presentiment of a beginning date, and the give someone a kick of discovering stock interests and shared values. It is a time of vulnerability and self-discovery as individuals public themselves up to the possibility of regard and companionship. https://zeenite.com/videos/10725/hardcore-boob-sucking/ Effective communication lies at the will of dating, facilitating competence and consistency between two people. It involves running listening, virtuous declaration, and empathy, creating a gap on real dialogue. Including communication, individuals can tour their compatibility, exchange thoughts and dreams, and assemble a groundwork of trust.

CyharlesSag

Dating is a junket that encompasses the spell of good samaritan ally, slighting growth, and exciting discoveries. It is a take care of through which individuals search maudlin possibilities, getting to be acquainted with each other on a deeper level. Dating allows people to allowance experiences, market ideas, and father meaningful connections. https://gay0day.com/search/chaturbate-males/ In the realm of dating, one encounters a different series of emotions. There's the exhilaration of get-together someone new, the presentiment of a beginning escort, and the quivering of discovering common interests and shared values. It is a stretch of vulnerability and self-discovery as individuals unreserved themselves up to the potentiality of regard and companionship. https://thetranny.com/videos/127893/3d-futanari-superwoman-and-wonder-woman-fucking-animated-sex/ Striking communication lies at the essence of dating, facilitating accord and connection between two people. It involves active listening, up declaration, and empathy, creating a room object of trustworthy dialogue. From top to bottom communication, individuals can tour their compatibility, interchange thoughts and dreams, and develop intensify a foundation of trust.

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja