Domov > Vodenje kadrov > 7 PASTI VODENJA, KI SE JIM VELJA IZOGNITI

7 PASTI VODENJA, KI SE JIM VELJA IZOGNITI

14. 12. 2021

Današnja delovna mesta imajo veliko pasti za vodje in voditelje, ki lahko zastrupijo kulturo podjetja in vodijo do tega, da milenijci ne želijo več delati za to podjetje. Ali pa celo vodijo do odpora vseh zaposlenih.

Najbolj nevarne so slepe točke, stvari, ki niso takoj očitne.

S tem mislim na pomanjkanje samozavedanja voditelja glede vedenja, ki močno omejuje njegovo učinkovitost in potencial. Vsi smo že kdaj imeli takšnega vodjo ali šefa.

Zato bodite kot vodje še posebej pozorni na naslednje slepe točke in jih čim prej uredite.

1. izziv: Ne-ukvarjanje s problematičnimi zaposlenimi.

Voditelji, ki se ne želijo ukvarjati z zaposlenimi, ki slabo delajo, jezijo druge zaposlene. Temeljna odgovornost vodje je vedenje, kdaj je treba ustrezno posredovati ali celo zamenjati zaposlenega. Če se vodja kadrovskih težav ne loti jasno in odločno, lahko njegovo omahovanje ali strahopetnost ustavita delo celotne ekipe. S tem ko ruši kulturo odgovornosti, zaposlenim pošilja sporočilo, da uspešna ekipa ni njegova prednostna naloga.

Tako obnašanje postane slepa točka, saj ga je enostavno prezreti. Nekaterim vodjem se morda podzavestno zdi, da to ni nič hudega, a kaj ko vsi ostali zaposleni menijo drugače.

2. izziv: Zaposlovanje in podpiranje ljudi, ki so vam podobni.

Ko vam je mar le za zaposlene, ki so vam (zelo) podobni, zmanjšujete učinkovitost podjetja. Ali, še huje: ugonobili ga boste.

Zelo naravno je, da se počutimo dobro, če smo obdani z ljudmi, ki so nam najbolj podobni. Toda vodje se morajo zavedati te pristranskosti in si prizadevati zaposliti in podpirati raznoliko delovno silo. V podjetju želite imeti ljudi, ki lahko dopolnijo vaš nabor spretnosti in znanja, ne pa takšnih, ki vas bodo hvalili, ker ste si “tako podobni”.

Da bi to preprečili, začnite z jasno predstavo glede svojih glavnih prednosti in slabosti. Vključite druge v odločitve o zaposlovanju, napredovanju in ocenjevanju talentov, da zaokrožite svoje stališče.  Ko imate opravka z drugimi, ne iščite ogledala sebe.

3. izziv: Zanima vas le nadrejeni.

V svoji karieri sem imel več kot enega šefa, ki se je ukvarjal predvsem s tem, kakšen vtis bo naredil na svojega nadrejenega. To ga je zanimalo bolj kot delo oziroma posel. Groza. Nekateri vodje veliko časa in energije porabijo za to, da svojemu šefu predstavijo sebe v kar najlepši čudi, saj ves čas razmišljajo “Kako bom zaradi tega izpadel pred šefom?”.

Vodje, ki to počno, pogosto to počno zavestno, saj mislijo, da tega nihče ne bo opazil (velika verjetnost). Po mojih izkušnjah pa se včasih sploh ne zavedajo svoje osredotočenosti, ki je pretirano samozadostna in meji na disfunkcionalno.

Ne razumite me narobe – odgovornost do nadrejenih je eden izmed nujnih talentov. Težava nastopi takrat, ko vodjo zanima le in zgolj njegov vtis pred nadrejenim(i), kar postane odločilen dejavnik pri tem, kaj se v podjetju naredi, kako in kdaj. In slabo vpliva na poslovanje podjetja.

4. izziv: Zadrževanje informacij.

V poslu je težko pridobiti konkurenčno prednost. Zakaj bi torej ustvarili notranjo pomanjkljivost z zadrž(ev)anjem informacij?

Vodje lahko zadržijo informacije z namenom, da bi podjetje ohranilo osredotočenost, če bi delitev nepopolnih informacij bila zavajajoča. To je smiselno.

Toda v praksi se rado zgodi, da vodje ne delijo informacij z namenom, da ohranijo moč in nadzor. Ta slepa točka lahko nastane tudi zato, ker si vodje ne vzamejo časa, da bi sodelavcem informacije predstavili in delili v pravem kontekstu. Prenehajte s tem početjem.

5. izziv: Pogosta neodločnost glede odločitev.

Neodločnost lahko ohromi organizacijo. Lahko povzroči dvom, negotovost, pomanjkanje osredotočenosti in celo zamere. Lahko ohromi podjetje, izčrpa energijo zaposlenih in njihovo moralo. Časovnice projektov se raztezajo, stroški pa naraščajo. Tekmeci lahko prehitijo podjetje, medtem ko se neodločen menedžer odloča, kako bo nastopal.

Vodja, ki ne zmore sprejemati odločitev, se pogosto ne zaveda številnih škodljivih posledic. To je ena najbolj bolečih slepih točk vodenja.

6. izziv: Vodenje brez občutka.

Vodje izgubijo podporo, ko ostanejo v svojem svetu, npr. če se ne ukvarjajo s strankami, potrošniki, volivci in podatki. Vodje brez občutka se ne zmorejo sami prepoznati.

Opravite naslednji test: Vprašajte se, ali se preveč zanašate na svoje zaposlene, da odgovarjajo na vprašanja o osnovah poslovanja? Ali poznate prednosti in slabosti vsakega sodelavca?

Ostanite v stiku s sodelavci in poslom.

7. izziv: Žrtev ekstremnih pričakovanj glede uspešnosti.

Ekstremi se gibljejo od toleriranja povprečnih rezultatov do ustvarjanja nevzdržnega tempa, kjer je vse prioriteta in nič ni nikoli dovolj dobro. Vprašajte se, kje na spektru pričakovanj se nahajate in se prilagodite. Osvajanje gora še ne pomeni, da mora vaša ekipa priplezati na osemtisočak in ostati brez kisika.

avtor: Scott Mautz

Ne zamudite najboljših člankov na našem portalu!

Naročite se na naš tedenski izbor, v okviru katerega vam bomo enkrat tedensko brezplačno poslali povzetek najboljšega novega članka!

Author

  • Scott Mautz

    Scott Mautz je visoko energijski strokovni govorec, ki spodbuja vrhunsko uspešnost in globoko angažiranost, motivacijo in navdih zaposlenih. Je veteran družbe Procter & Gamble, uspešno pa je vodil več velikih podjetij. Deloval je tudi kot kolumnist portala Inc.com z večmilijonskim občinstvom, danes pa je pogost gost v nacionalnih publikacijah in podcastih. Je tudi pisec knjig, njegova knjižna dela pogosto najdemo med najbolje ocenjenimi in prodajanimi.

Pri Business Titans priporočamo

Hitre zmage - brezplačni program

Izjemne tehnike, ki jih boste spoznali, vam bodo pomagale skokovito povečati učinkovitost marketinga in pridobiti več strank. Vsaka tehnika je predstavljena na eni strani in vsebuje tudi konkreten primer uporabe v podjetju. Avtorja programa sta mednarodni bestselling avtor Robert Rolih in podjetniška svetovalka Sara Brezigar.

Kliknite tukaj za več informacij!

Sorodne teme

Komentarji

Douglasneifs

For those who admire the allure of designer purses but shudder at the steep cost, fake purses present an attractive choice. This article reveals the secrets of the replica handbag sector, highlighting its attraction to trend lovers and luxury admirers alike. From comprehending what fake handbags are to tips for executing smart buys, we'll cover all you want to understand to enjoy in style without busting the bank. Imitation bags are premium copies of luxury handbags, designed to closely meticulously mimic the originals. While these bags might not bear an official label logo, such replicas often mirror the design, materials, and quality as with their much expensive originals. Quality & Artistry https://unsplash.com/@jostusunsr https://escatter11.fullerton.edu/nfs/show_user.php?userid=6556398 https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=3982677 https://postheaven.net/maryldyulr/explore-this-appeal-with-replica-bags-aimed-at-trend-aficionados https://simonwfye081.bravesites.com/entries/general/Discover-this-Appeal-of-Fake-Handbags-for-Trend-Aficionados Contrary to popular belief, numerous replica bags are made with careful focus on details. Skilled artisans use premium materials to guarantee the fact that the fakes have the similar look as well as texture as the original luxury items. Availability and Variety replica. a.Ethical Considerations Although replica bags provide an affordable way for experience luxury fashion, it's crucial to recognize acknowledge the moral consequences. The and sale of fake replica bags may infringe on intellectual rights, bringing up concerns regarding the ethics morality of acquiring and owning owning these items.Access to Luxury Designs Why Opt for Fake Purses? Replica bags have a significant notable following among fashion enthusiasts for several several convincing arguments. In this article, we discuss discuss why these such stylish alternatives have grown so liked. https://www.longisland.com/profile/solenaseup/ https://hubpages.com/@ciaramnyqa https://www.sbnation.com/users/gwaynehyfz https://www.blogtalkradio.com/thothepiyi https://thegadgetflow.com/user/jeniusnuza/ Affordability One the most key obvious advantages of replica purses is. Premium replicas might offer the equivalent equivalent visual pleasure as authentic authentic designer bags without incurring the high expense. Imitation purses make it feasible for style enthusiasts toward appreciate the newest luxury creations, regardless of budget constraints. Such availability allows more people toward engage with haute fashion to express one's fashion.Experimentation Without Commitment For those whom enjoy experimenting experimenting with styles styles, bags offer a way to try out various various trends significant monetary investment. Such versatility can be appealing for fashion-forward for fashion-forward individuals changing to switch up their looks.To recognize Identify a High-Quality Replica Bagplica bags. Navigating this replica bag industry can be challenging, but with the right information, you will easily make wise buys. Here exist some suggestions on spotting top-quality re Material and Stitching Pay close attention to the materials used and the quality of the stitching. High-quality replicas often use genuine leather or premium synthetic alternatives and exhibit clean, precise stitching. Equipment & Details Examine the components, including zippers, buckles, and brand marks. High-quality replicas include hardware that nearly matches that of the original designer bags, with no rough edges or badly finished aspects. Although replica handbags can't legally use the precise branding of the genuine items, a few may feature minor details that mimic the style aspects of high-end labels. Look for these features to determine the precision of the replica.Popular Replica Bag Brands Some labels are renowned for high-quality replicas, offering clothing enthusiasts a diverse array of chic fashionable alternatives. In this section, we highlight several of the best top sought-after replica bag brands. AAA Bags Bags is recognized for making producing a few of the top copies available. Their bags products have exceptional focus to precision and craftsmanship, making them a favorite with copy lovers. Purse Valley Valley provides an extensive range of imitation purses, such as styles based on top prestigious labels. With a focus on quality and quality and customer customer happiness, they've have established a strong standing in copy bag market. Designer Discreet Discreet focuses on making top-notch imitations which closely resemble the originals. Their collection contains bags of famous brands, providing style fans with many plenty of selections. The Skill for Designing Imitation Bags Replica bags can seamlessly blend into any closet, enabling you to compose stylish and fashionable looks. Here are some hints for integrating fake handbags into your style range.Handling with Care Combining against Traditional Outfits A timeless outfit, such as a little black dress or a custom costume, can be elevated with a well-chosen fake purse. Select enduring styles that enhance your outfit and infuse a hint of class. Blending High plus Low Wear Pair premium imitation handbags alongside affordable style pieces to create a harmonious and trendy look. This method allows you to highlight your fashion at the same time staying economical. Accessorizing with Poise When matching imitation purses, confidence is key. Treat your replica purse with equal care and respect as you would a authentic luxury item, and it will boost your overall style. Looking after your Replica Handbag Proper maintenance and maintenance are necessary to maintain your imitation handbag being its best. Adhere to these advice to maintain its longevity. Routine Cleaning Clean your imitation handbag regularly with a gentle fabric and mild detergent. Steer clear of strong cleaners that can ruin the fabric or color. Keeping Suggestions Place your imitation bag in a chilly, arid place, away from direct sun. Employ protective bags or gentle fabrics to shield it from dust and abrasions. Handle the replica bag with, keeping away from rough surfaces and overstuffing. It can assist maintain its shape while also preventing any harm. Imitation bags offer an affordable option for luxury designer items without having to compromising fashion or durability. By using proper styling & maintenance, these could seamlessly blend into any every style closet, which makes them a favored choice among style enthusiasts. Regardless if you’re looking for a classic design & a fashionable statement-making piece, there's numerous well-known replica purse brands which provide premium quality options which suit every taste. So go ahead and include some stylish replicas into your wardrobe - nobody can tell a difference.The Social Aspect of Replica Bags Handle your replica purse with proper attention, by avoiding overloading it with weighty objects. This can assist preserve its form and prevent wearing and tear. Fake bags aren't not about style; they also encourage a feeling regarding community among fans. Here, you explore some social elements regarding having and discussing replica bags.Online Communities Numerous online networks & discussion boards are devoted to discussing imitation handbags, where enthusiasts share advice, evaluations, as well as recommendations. These platforms provide helpful insights and assistance to those entering the copy market.In-Person Meetups Some replica handbag lovers arrange in-person gatherings to showcase their collections as well as talk about their passion for fashion. These gatherings provide chances to network with similar people and exchange thoughts.Influencers and Reviews Bloggers and influencers frequently review replica bags, offering honest opinions as well as contrasts with authentic designer items. Following these reviews can help you make informed decisions about your buying.Legal and Ethical Considerations Grasping the lawful as well as moral elements of acquiring imitation purses is vital for making informed decisions. Here, we address some common issues.Intellectual Property Rights Fake bags might infringe upon the intellectual property assets of high-end brands. Be mindful of the juridical consequences and likely dangers linked with buying and possessing fakes.Ethical Shopping Think about the moral consequences of endorsing the knockoff bag industry. Although it offers cheap options, it might also contribute to exploitative labor practices and environmental issues.Making Informed Choices Future Developments in Replica Purses A imitation bag sector is constantly evolving, with new trends as well as advancements emerging. In this article, we will explore a few potential upcoming advancements. Eco-friendly ComponentsConclusion As eco-friendliness becomes a rising issue, the copy bag field could shift to employing eco-friendly materials. This transition might draw to environmentally conscious customers and decrease the industry's environmental impact. State-of-the-art Innovation Advancements in innovation, such as 3D printing, could revolutionize the production of copy purses. These developments could result in even better replicas that are difficult to tell apart from the originals. Changing Consumer Perspectives Consumer perspectives towards copy handbags could continue to shift, with increased approval and valuing for high-quality imitations. This transition could increase demand and affect sector patterns. Replica bags offer a stylish and affordable alternative for fashion enthusiasts and luxury lovers. By understanding the intricacies of the replica bag market, you can make informed choices and enjoy the benefits of high-quality imitations. Whether you're drawn to the affordability, variety, or the ability to experiment with different styles, replica bags provide a gateway to the world of luxury fashion*. Ready to explore the world of replica bags? Join our community of fashion enthusiasts and start your stylish journey today! xhttp://s.kakaku.com/jump/jump.asp?url=https://askreader.co.uk/user/ceacheyiun https://www.bookmarking-keys.win/discover-a-world-of-notable-craftsmanship-and-cognizance-to-element-with-our-selection-of-duplicate-watches http://www.bausch.com.ph/en/redirect/?url=http://www.ajor110.ir/user/launusiemj https://www.cheaperseeker.com/u/fearanwyuw https://www.bookmarkingqueen.win/discover-a-international-of-outstanding-craftsmanship-and-focus-to-detail-with-our-assortment-of-copy-watches

JavierOffep

Полностью важные новости индустрии. Важные эвенты всемирных подуимов. Модные дома, бренды, haute couture. Свежее место для трендовых людей. https://luxe-moda.ru/chic/162-loro-piana-lyubimyy-brend-politikov-i-biznesmenov/

DonaldDot

Самые актуальные новинки мира fashion. Все события самых влиятельных подуимов. Модные дома, бренды, высокая мода. Интересное место для трендовых хайпбистов. https://hypebeasts.ru/

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja